Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne w Miejskim Domu Kultury Bogucice – Zawodzie realizowane
są na podstawie Regulaminu udzielania przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”
zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2021 z dnia 4 marca 2021 roku.
(wersja obowiązująca)
Plan Zamówień Publicznych tworzony jest dla zamówień powyżej 130 000.00 zł
W roku 2021 takie zamówienia nie wystąpiły.
Specjalista ds. Zamówień Publicznych: Krystian Utkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– wprowadzenie 19-04-2021
– czas udostępnienia: 19-04-2021
– informacje dostarczył: Krystian Utkowski
– czas wytworzenia: 19-04-2021

Kolejna witryna oparta na WordPressie