Zamówienia publiczne

 

Zamówienia Publiczne w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach realizowane są na podstawie Regulaminu udzielania przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora MDK z dnia 21 czerwca 2018r. (wersja obowiązująca)

Referent ds. Zamówień Publicznych:  Krystian Utkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


– wprowadzenie 12-04-2019
– czas udostępnienia: 12-04-2019
– informacje dostarczył: Ewelina Kowalska
– czas wytworzenia: 12-04-2019

Kolejna witryna oparta na WordPressie