INF. O REJESTRACH

  MDK „Bogucice-Zawodzie” prowadzi następujące rejestry:
  – Rejest Zarządzeń
  – Rejestr Umów
  – Rejestr Zamówień Publicznych
  – Rejestr Druków Powszechnego Użytku
  – Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania
  – Rejestr Pocztowy
  – Rejestr Kontroli

  MDK „Bogucice-Zawodzie” prowadzi następujące ewidencje:
  – ewidencja księgowa operacji gospodarczych
  – ewidencja księgowa podatku od towarów i usług
  – ewidencja składników majątkowych
  – ewidencja czasu pracy
  – ewidencja wynagrodzeń
  – ewidencja wydanych upoważnień dyrektora MDK „Bogucice-Zawodzie”
  – ewidencja świadectw pracy i zaświadczeń

  MDK „Bogucice-Zawodzie” przechowuje w archiwum:
  – pełną dokumentację pracowniczą od 2000
  – dokumentację działalności merytorycznej instytucji.
  – dokumentację księgową do 5 lat wstecz

  Informacje udostępniane są na pisemny wniosek, składany w sekretariacie instytucji (ul. Markiewki 44a, Katowice, 1 piętro)

  >>pobierz  wniosek

   

   

   


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

Kolejna witryna oparta na WordPressie