INF. O REJESTRACH

MDK „Bogucice-Zawodzie” prowadzi następujące rejestry:
– Rejest Zarządzeń
– Rejestr Umów
– Rejestr Zamówień Publicznych
– Rejestr Pocztowy

MDK „Bogucice-Zawodzie” prowadzi następujące ewidencje:
– ewidencja księgowa operacji gospodarczych
– rejestracja skarg i wniosków
– ewidencja księgowa podatku od towarów i usług
– ewidencja składników majątkowych
– ewidencja czasu pracy
– ewidencja wynagrodzeń
– ewidencja wydanych upoważnień dyrektora MDK „Bogucice-Zawodzie”
– ewidencja druków ścisłego zarachowania

MDK „Bogucice-Zawodzie” przechowuje w archiwum:
– pełną dokumentację pracowniczą od 2000
– dokumentację działalności merytorycznej instytucji.
– dokumentację księgową do 5 lat wstecz

Informacje udostępniane są na pisemny wniosek, składany w sekretariacie instytucji (ul. Markiewki 44a, Katowice, 1 piętro)

>>pobierz  wniosek

 

 

 


– wprowadzenie 05-08-2020
– czas udostępnienia: 05-08-2020
– informacje dostarczył: Beata Kowalska
– czas wytworzenia: 05-08-2020

Kolejna witryna oparta na WordPressie