SKARGI I WNIOSKI

  INFORMACJA

  DYREKTOR MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” W KATOWICACH PRZYJMUJE SKARGI I WNIOSKI W GODZINACH PRACY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” W KATOWICACH PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM LUB OSOBOSTYM USTALENIU DATY I GODZINY SPOTKANIA

  KONTAKT:

  TEL. (32) 209-02-40, (32) 203-05-17
  E- MAIL : dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl

  SKARG I WNIOSKÓW

  Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach

  Podstawy prawne:

  Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz. 46)
  Zarządzenie Dyrektora MDK nr 6/2005 r. z dnia 14 października 2005 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz aneksu z dnia 1 lipca 2010 r.
  – Skargi i wnioski można składać pisemnie, telegraficznie lub za pomocą poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
  – Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania.

   

   


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie