INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

  CZYLI JAK KORZYSTAĆ ZE STRONY BIP MDK „BOGUCICE-ZAWODZIE”

  Menu

  Po lewej stronie znajduje się menu główne serwisu, podzielone tematycznie. Aktualnie wybrana opcja jest zaznaczona graficznie (zmieniony kolor). Poruszanie sie po menu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Przycisk „Wstecz”

  Przycisk „Wstecz” jest umieszczony w prawym górnym rogu ekranu i służy do powrotu do poprzednio odwiedzanej podstrony Biuletynu Informacji Publicznej. Aby skorzystać z niego należy kursor myszy umieścić na napisie „Wstecz”, który wówczas zmieni kolor i kliknąć nad nim lewym przyciskiem myszy. Przeglądarka internetowa automatycznie powróci do poprzednio odwiedzanej strony. Przycisk „Wstecz” jest zawsze widoczny bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Dostęp do strony głównej BIP

  Element menu „WWW.BIP.GOV.PL” pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.

  Odnośniki

  Niektóre informacje i treści zawarte w BIP MDK „BOGUCICE-ZAWODZIE” zawierają odnośnik do innej podstrony, bądź do adresu e-mail. Informacje takie, w postaci tekstu, są odznaczone kolorem czerwonym. Aby uruchomić odnośnik (wywołać opisaną podstronę), należy go kliknąć lewym przyciskiem myszy.  W przypadku wywołania adresu e-mail, otworzy się nowa wiadomość  w domyślnym programie, obsługującym pocztę na lokalnym komputerze.

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka służy do odszukania potrzebnych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W oknie wyszukiwarki należy wpisać szukaną wartość i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Znalezione pozycje spełniające kryterium zostaną wyświetlone w formie list podzielonych na dwie grupy. Umożliwi to łatwiejsze zlokalizowanie szukanych pozycji.

   


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie