INF. NIEUDOSTĘPNIONE

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4, ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy:

Informacje publiczne, które nie są udostępniane w niniejszym Biuletynie uzyskać można w MDK Bogucice-Zawodzie

• z tablicy ogłoszeń
• na pisemny wniosek złożony w sekretariacie MDK.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

W N I O S E K

data………………
………………………………………
nazwisko i imię………………………………………………………………………………
adres………………………………………
telefon kontaktowy
MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”
Ul. Markiefki 44a
40-213 KATOWICE

 

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 (Dz. U. nr 112, poz.1198 ), wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………..

Oczekuję następującej formy udostępnienia / przekazania ww. informacji:

1. ustne poinformowanie w godzinach urzędowania
2. wgląd w dane na miejscu
3. kserokopia dokumentów do odbioru na miejscu
4. przesłanie poczta tradycyją na adres ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. przesłanie poczta elektroniczną na adres skrzynki e-mail ………………………….*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 ( Dz.U nr 133 poz.883. z poźn.zm)

………………………………………….

podpis wnioskodawcy

* właściwe podkreślić

„MDK informuje, iż został uchylony załącznik dotyczący pobierania opłat w związku z udostępnianiem informacji publicznej. Udzielenie informacji publicznej jest bezpłatne”

 


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie