RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Polityka prywatności

Wniosek osoby fizycznej o realizację prawa dostępu do danych osobowych ze zbiorów MDK Bogucice-Zawodzie

PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”

Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.) 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a

– poprzez e-mail: sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl 

– telefonicznie: 32  203-05-17, 32  203-55-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:

– listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a

– poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji działalności kulturalnej. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji powyższego celu.Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Podstawa prawna  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony przepisami prawa.
Odbiorcy danych osobowych  Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie:- osobie której dane dotyczą,

– podmiotom na mocy przepisów prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- prawo do wycofania zgody,

– prawo dostępu do swoich danych,

– prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Profilowanie i zautomatyzowane wydawanie decyzji Państwa dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

 

 


– wprowadzenie 05-08-2020
– czas udostępnienia: 05-08-2020
– informacje dostarczył: Beata Kowalska
– czas wytworzenia: 05-08-2020

Kolejna witryna oparta na WordPressie