O BIULETYNIE

  6 września 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął  ustawę o dostępie do informacji publicznej.  Ustawa określa, czym jest informacja publiczna, prawo dostępu do informacji publicznej, obowiązki jej udostępniania. Aby zapewnić dostęp do informacji publicznej, Sejm RP zdecydował w ustawie o utworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator

  teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

  Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej

  i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych.

  Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

   

   

   

   

   

   


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie