STATUS PRAWNY

  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Katowice pod numerem: RIK / K-ce / D / 4 / 93.

  Podstawy prawne funkcjonowania instytucji:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie powołania Miejskiego Domu Kultury w Katowicach – Zawodziu.
  • Uchwała XXXIII/710/13 Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.
  • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U.1991 Nr 114 poz. 493, tj. z 2012 r. poz 4063 z późn. zmianami),
  • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

   

   

   

   

   

   

   

   


– wprowadzenie 22-09-2014
– czas udostępnienia: 22-09-2014
– informacje dostarczył: Paulina Kucharczyk
– czas wytworzenia: 22-09-2014

 

Kolejna witryna oparta na WordPressie